Výběr roku

Výběr okresu

Plzeň-sever 23.0506.0621.0604.0718.0701.0816.0830.08
Vodní nádrž Hracholusky - Hráz    teplota vody 20,9°C  teplota vody 19,7°C
Vodní nádrž Hracholusky - Radost    teplota vody 20,4°C   teplota vody 19,5°C
Legenda:
1 Voda nebezpečná ke koupání
2 Voda nevhodná ke koupání
3 Zhoršená jakost vody
4 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
5 Voda vhodná ke koupání
0 Měření nebylo provedeno

Na webových stránkách MZ ČR je k dispozici materiál
"Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství?" zde.

Kvalita kopacích vod - též na Geoportál ČR (Tematické mapy - Socioekonomické jevy)

Informace ke kouání koupání ve volné přírodě a bazénech v ČR - též na SZU Koupání ve volné přírodě a bazénech

©KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz